Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Nowy Sącz

Pliki do pobrania

 1. Deklaracja do koła łowieckiego
 2. Wniosek na staż
 3. Protokół czynności gospodarczej
 4. Umowa użyczenia broni i amunicji
 5. Zgoda na dostarczanie korespondencji drogą elektroniczną
 6. Umowa strażnik łowiecki
 7. Umowa użyczenia broni
 8. Umowa kupna sprzedaży broni i amunicji
 9. EKEP instrukcja instalacji na urządzenia mobilne
 10. Wzór protokołu oględzin
 11. Wzór protokołu szacowania ostatecznego
 12. Wniosek na odznaczenie myśliwego – odznaczenie PZŁ
 13. Wniosek na odznaczenie koła łowieckiego – odznaczenie PZŁ
 14. Wniosek o nadanie odznaki za zasługi dla łowiectwa
 15. Wniosek o nadanie odznaczenia dla myśliwego – medal okręgowy
 16. Wniosek o nadanie odznaczenia dla koła łowieckiego – medal okręgowy
 17. Regulamin Kapituły Odznaczeń Łowieckich PZŁ
 18. Ceremoniał dekorowania odznaczeniami łowieckimi
 19. Regulamin przyznawania MEDALU ZA ZASŁUGI DLA NOWOSĄDECKIEGO ŁOWIECTWA
 20. Jak występować o odznaczenia – poradnik
 21. Zasady selekcji w Nowosądeckim Okręgu PZŁ
 22. Arkusz oceny prawidłowości odstrzału
 23. Wzór uchwały zarządu koła w sprawie przyjęcia na staż
 24. Protokół stwierdzenia upadków zwierzyny
 25. Druk oświadczenia lustracyjnego
 26. Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego