Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Nowy Sącz

Selekcja

Kryteria selekcji obowiązujące w Nowosądeckim Okręgu PZŁ od 2018 r.

Materiały do pobrania

  1. Zasady selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasady postępowania przy ocenie zgodności odstrzału.
  2. Jeleń – kryteria selekcji w Nowosądeckim Okręgu PZŁ od 2018 r.
  3. Sarna – kryteria selekcji w Nowosądeckim Okręgu PZŁ od 2018 r.