Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Nowy Sącz

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

PIW na terenie okręgu
 1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Sączu
 2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gorlicach
 3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Targu
 4. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Limanowej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii


Laboratorium TSW/10-04
 jest terenową stacją wytrawiania zlokalizowaną w budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tarnowie, wykonującą badania mięsa świń i dzików w kierunku wykrywania włośni. Laboratorium jest jednostką urzędową wchodzącą w struktury Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Krakowie.

Próbki przyjmowane są:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach: 07.30 do 14.30

Koszt badania: 25 zł.

Laboratorium uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji PCA nr AB531. Laboratorium jest poddawane regularnym kontrolom lub auditom realizowanym przez Zakład Higieny Weterynaryjnej, auditom zewnętrznym przeprowadzanym przez auditorów PCA oraz uczestniczy w badaniach biegłości potwierdzających kompetencje w zakresie wykonywanych badań.

Badania przeprowadzane są w oparciu o metodę referencyjną wytrawiania próby zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszania wg Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2075/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. UE L 338 z dnia 22.12.2005),  załącznik I, rozdział I oraz załącznik III.

Badanie polega na potraktowaniu rozdrobnionej próbki mięsa płynem wytrawiającym zawierającym pepsynę i kwas solny w kontrolowanych warunkach temperatury i czasu, która to próbka po szeregu czynności dodatkowych jest oglądana pod specjalistycznym urządzeniem powiększającym obraz – trychinoskopem, pozwalającym zlokalizować uwolnione w trakcie wytrawiania larwy włośni.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 2010r. Nr 207, poz. 1370) mięso świń oraz dzików odstrzelonych z przeznaczeniem na mięso obowiązkowo poddaje się badaniom na włośnie. Każda próbka dostarczona do badania powinna ważyć nie mniej niż 250g i być dostarczona w opakowaniu jednostkowym: woreczek foliowy, słoik itp. Do próbki z odstrzelonych dzików należy dołączyć oświadczenie o dokonaniu oględzin tuszy przez przeszkoloną osobę.

Sposób pobierania próbek mięsa:

 1. U świń domowych: pobiera się mięśnie obu filarów przepony oraz część przepony. W/w próbki łączy się w jedną
 2. U dzików: pobiera się próbki mięsa z:
  • mięśni każdego filaru przepony,
  • mięśni żuchwowych,
  • mięśni przedramienia (prostowniki z przednich i tylnich biegów),
  • mięśni międzyżebrowych,
  • mięśni języka;

Jeżeli nie można pobrać próbek z niektórych mięśni określonych powyżej pobiera się wówczas próbki mięsa z mięśni, które są dostępne. W/w próbki łączy się w jedną.

Informacja opracowana przez:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu 

Lek. wet. Mariusz Stein
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Sączu
ul. Głowackiego 34, 33-300 Nowy Sącz

Pliki do pobrania:

 1. Wykaz Terenowych Stacji Wytrawiana posiadających akredytację, oraz laboratoriów nie posiadających akredytacji w Nowosądeckim Okręgu PZŁ uprawnionych przez WIW w 2020 r. do badania mięsa dzika pod kątem obecności larw włośni