Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Nowy Sącz

Zarząd okręgowy

RATAJ Bogusław
Przewodniczący Zarządu Okręgowego
Łowczy Okręgowy

Mgr inż. Bogusław Rataj – absolwent Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe:

  • w WSB-National-Louis University w Nowym Sączu- kierunek Rachunkowość i finanse (2007),
  • w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie – kierunek Gospodarka Łowiecka i ochrona zwierzyny (2012),
  • w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej – MBA (2020).


Członek Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz LOK.

Posiada uprawnienia selekcjonerskie oraz tytuł lektora PZŁ w dziedzinach: biologia zwierzyny, strzelectwo myśliwskie, wycena trofeów łowieckich oraz uprawnienia Sędziego Instruktora Strzelectwa Myśliwskiego oraz Prowadzącego Strzelanie. Ukończył kursy: strażników Łowieckich, szacowania szkód łowieckich, oraz oceny wieku, kryteria selekcji wycena medalowa.

Członek Polskiego Związku Łowieckiego od 2002 r., członek koła łowieckiego „Skiełek” w Łukowicy w którym pełnił funkcję sekretarza ((2005-2015), w strukturach okręgowych pełnił funkcję; członka ORŁ w Nowym Sączu (2010-2015), członek Komisji Strzeleckiej ORŁ (210-2015),członek Komisji Prawidłowości Odstrzału(od 2019 r. do nadal), członek Komisji Wyceny medalowej Trofeów Łowieckich(2019-nadal).

Funkcję Łowczego Okręgowego pełni od 2015 r.

Za zasługi dla łowiectwa odznaczony został: brązowym i srebrnym Krzyżem Zasługi, brązowym, srebrnym i złotym Medalem Zasługi Łowieckiej, Medalem św. Huberta, srebrnym i złotym Medalem za zasługi dla Łowiectwa ORŁ w Nowym Sączu, Medalami Zasłużony dla okręgu: pilskiego, katowickiego i tarnobrzeskiego, Medalem 75-lecia Ligi Obrony Kraju, Złotym Jabłkiem Sądeckim – odznaczenie Starosty Nowosądeckiego. Wyróżniony Kordelasem Leśnika Polskiego.

Mgr inż. Tadeusz Zaremba – leśnik, absolwent Wydziału Leśnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe MBA.

Członek Polskiego Związku Łowieckiego od 1997 r., członek koła łowieckiego „Jarząbek” w Łącku, w którym pełnił funkcję sekretarza w latach 2000-2009. W strukturach okręgowych pełnił funkcję: Delegata Koła na Zjazd Okręgowy. Funkcję członka Zarządu Okręgowego pełni od 2018 r.

Posiada uprawnienia selekcjonerskie. Jest Sędzią Instruktorem Strzelectwa Myśliwskiego i Prowadzącym Strzelanie.

Pasjonat strzelectwa myśliwskiego – Mistrz strzelectwa myśliwskiego. Wielokrotny reprezentant okręgu na zawodach centralnych organizowanych przez PZŁ.

Za zasługi dla łowiectwa odznaczony: srebrnym Krzyżem Zasługi, brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej, srebrnym Medalem za Zasługi dla Łowiectwa ORŁ w Nowym Sączu.

Mgr inż. Bronisław Słowik jest absolwentem Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Prowadzi własną działalność gospodarczą w branży elektroenergetycznej. 

Posiada uprawnienia selekcjonerskie, ukończył kurs oceny wieku samców zwierzyny płowej i czarnej oraz wstępnej wyceny medalowej trofeów łowieckich. Posiada uprawnienia Sędziego Instruktora Strzelectwa Myśliwskiego oraz Prowadzącego Strzelanie.

Członek Polskiego Związku Łowieckiego od 2002 r, jest członkiem koła łowieckiego „Przehyba” w Szczawnicy w którym pełnił funkcje skarbnika (2007-2015), od 2015 r pełni funkcję przewodniczącego KR koła. W strukturach okręgowych pełnił funkcję członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej (2015-2018), Zastępcy członka Naczelnej Rady Łowieckiej (2018-nadal), sekretarz Prezydium Okręgowego Zjazdu Delegatów((2018-nadal), członek Komisji Oceny Prawidłowości Odstrzału Zarządu Okręgowego (2019-nadal). Delegat Nowosądeckiego Okręgu PZŁ na Krajowy Zjazd Delegatów(2018-nadal).

Funkcję członka Zarządu Okręgowego pełni od 2018 r.

Za zasługi dla łowiectwa odznaczony został: brązowym i srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej oraz srebrnym Medalem za Zasługi dla Łowiectwa ORŁ w Nowym Sączu.

Członek Polskiego Związku Łowieckiego od 1984 r., członek i prezes koła łowieckiego „Głuszec” w Nowym Targu, w strukturach okręgowych pełnił funkcję: przewodniczącego Komisji Strzeleckiej, członka komisji ds. opiniowania wniosków kół łowieckich o dzierżawę obwodów łowieckich, Delegat Koła na Zjazd Okręgowy, Delegat Okręgu na Zjazd Krajowy. Funkcję członka Zarządu Okręgowego pełni od 2015 r.

Posiada uprawnienia selekcjonerskie. Ukończył kurs szacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych. Posiada uprawnienia Sędziego Instruktora Strzelectwa Myśliwskiego i Prowadzącego Strzelanie.

Pasjonat strzelectwa myśliwskiego – Mistrz strzelectwa myśliwskiego. Wielokrotny reprezentant okręgu na zawodach centralnych organizowanych przez PZŁ.

Za zasługi dla łowiectwa odznaczony: brązowym, srebrnym i złotym Medalem Zasługi Łowieckiej, srebrnym Medalem za Zasługi dla Łowiectwa ORŁ w Nowym Sączu.

inż. Robert Czech – absolwent Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki – automatyka/robotyka)

Członek Polskiego Związku Łowieckiego od 2003 r, Prezes Koła Łowieckiego „Szarak” w Gorlicach” W strukturach okręgowych był Delegatem Nowosądeckiego Okręgu PZŁ na Krajowy Zjazd Delegatów (2018-2022), ponadto pełnił funkcję, Wice-Przewodniczącego Prezydium Okręgowego Zjazdu Delegatów (2018-2022), Przewodniczącego Zespołu Nadzorczo-Kontrolnego ZO PZŁ w Nowym Sączu (2018-2022), Przewodniczącego Zespołu ds. Kontroli Kół Łowieckich przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Nowym Sączu.

Posiada uprawnienia selekcjonerskie do wykonywania polowania, oraz uprawnienia Sędziego Instruktora Strzelectwa Myśliwskiego Prowadzącego Strzelanie.
Za zasługi dla łowiectwa odznaczony został: Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej, oraz srebrnym Medalem Zasługi dla Łowiectwa ORŁ w Nowym Sączu jak również Złotą Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski.