Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Kolejne spotkanie integracyjne w Wilczycach

W dniu 5 czerwca 2022 r. Koło Łowieckie „Grunwald” z Mszany Dolnej zorganizowało spotkanie integracyjne w Wilczycach. Była to już czwarta edycja imprezy przeznaczonej dla podopiecznych mszańskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz ich rodziców i opiekunów.
Przed częścią rekreacyjną odbyła się Msza Święta odprawiona przez ks. Piotra Sofija podczas której modlono się za wszystkich zebranych, a w szczególności za młodych podopiecznych Stowarzyszenia. Wyjątkową oprawę nabożeństwa stanowiła sceneria Beskidu Wyspowego, domek myśliwski i jego najbliższe otoczenie oraz ołtarz z elementami łowieckimi.
Po zakończonej modlitwie dzieci i młodzież uczestniczyli w grach edukacyjnych i zabawach prowadzonych przez członków koła łowieckiego. Część ta uwzględniała tematy z ekologii, ochrony środowiska oraz praktycznego rozpoznawania roślin i zwierząt. Dodatkową atrakcją były ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Szkoleniem w tym zakresie zajęli się współpracujący z myśliwymi strażacy.
Na zakończenie imprezy odbyła się biesiada zebranych. Pozwoliła wzmocnić ciało, ale też pogłębić integrację uczestników.
Łowczy Okręgowy Bogusław Rataj dziękuje przedstawicielom Koła Łowieckiego „Grunwald” w Mszanie Dolnej oraz strażakom z OSP Łostówka za zaangażowanie w organizację i przeprowadzenie spotkania.

Darz Bór!
Krzysztof Pyrdoł
rzecznik prasowy
ZO PZŁ w Nowym Sączu

Udostępnij
Twitter
WhatsApp