XLV Mistrzostwa Nowosądeckiego Okręgu PZŁ w Strzelaniach Myśliwskich 2022 – wyniki i fotorelacja